Desatoro komparzistu v televíznej relácii

  • Vyplnením registrácie alebo prihlášky na konkrétny komparz súhlasím s týmto Desatorom a urobím všetko pre to, aby som bol super komparzistom
  • Fotku, ktorú posielam agentúre si vyberám starostlivo. Chcem na nej vyzerať prirodzene, aktuálne, som na nej sám a jasne rozoznateľný/á. Foto z rodinnej oslavy alebo tú na ťave pri pyramíde si dám doma do rámiku alebo na chladničku.
  • Ak ma nevyberú na komparz, o ktorý mám záujem, rešpektujem rozhodnutie agentúry, pretože na to majú právo a určite aj relevantné dôvody. A možno som len zareagoval/a neskoro a nedostal/a som sa na rad. Skúsim to nabudúce.
  • Po potvrdení mojej účasti na komparze agentúrou to beriem veľmi poctivo a záväzne s nakrúcaním rátam. Ak mi do toho niečo príde alebo ochoriem, kontaktujem agentúru najneskôr 12 hodín pred nástupom alebo za seba nájdem adekvátnu náhradu, ktorá príde namiesto mňa.
  • Rešpektujem rozhodnutie agentúry vyradiť ma zo svojej databázy kvôli mojej opakovanej neospravedlnenej absencii na komparze, kde som bol/a prihlásený/á. Tiež by sa mi nepáčilo, keby opakovane čakám na niekoho, kto len sľubuje, ale nechodí..
  • Taktiež sa nebudem hnevať a pochopím, ak sa nedostanem na nakrúcanie kvôli tomu, že som meškal/a viac ako 15 minút, alebo ak som prišiel/prišla nevhodne oblečený/á. Budem predsa na obraze a mám vyzerať dobre, čisto, voňavo a nedotrhane.
  • Aj keď idem na nakrúcanie s kamarátom/kamarátkou, partnerom/partnerkou, mamou, babkou, bratom, atď. môže sa stať, že v štúdiu nebudeme sedieť pri sebe. Koordinátori niekedy musia vyplniť prázdne miesta alebo usádzať komparz podľa pokynov a zadania z réžie. Ja to plne rešpektujem a nemám problém si presadnúť, veď som už dospelý/á a pár hodín bez mojej spoločnosti vydržím.
  • Keď som v štúdiu, tak počúvam čo mám robiť a aj to robím. Pokyny produkcie alebo koordinátora zabezpečia, že všetko čo natočíme, bude vyzerať super a všetko a všetci budú na svojom mieste.
  • Počas nakrúcania pozorne počúvam a reagujem na všetko, čo sa deje v štúdiu. Ak nakrúcame vtipnú a veselú reláciu smejem sa, bavím sa, ujúkam a tlieskam. Ak sa preberajú smutnejšie témy, nesmejem sa, súcitím a tlieskam. Keď účinkujúci hovoria alebo robia niečo, čo sa mi páči, tiež tlieskam. Keď tlieska môj sused, tlieskam aj ja. A tlieskam aj vtedy, keď mi to nedáva zmysel, ale réžia alebo koordinátor to odo mňa požadujú, lebo potrebujú mať pekný záber
  • Po skončení nakrúcania si idem po peniaze pokojne, nepredbieham sa, netlačím sa dopredu, nevytrhávam pero z ruky človeku predo mnou. Peniaze určite dostanem. Či to bude v tejto sekunde alebo o 10 minút neskôr mi predsa nebude vadiť.

Slovník pojmov

Komparzista - s komparzistom - o komparzistovi

Komparzista je osoba, ktorá účinkuje v relácii, reklame či filme ako „pozadie pre hercov, moderátorov“ a dotvára atmosféru. Konkrétne je to napríklad publikum v relácii, v seriáloch a filmoch sú to postavy bez textu, ktoré sú ale veľmi dôležité pre dotvorenie autentickej atmosféry, napr. ľudia v obchode, na ulici, u lekára.

Komparzista však môže hrať aj v reklame a môže niekedy dostať aj krátky text – komparzista s textom.

Komparz v relácii vytvára publikum, ktorého hlavnou náplňou je hlavne tlieskanie, smiech, “ujúkanie”, ktorými vytvára atmosféru pre diváka a účinkujúcich. Takmer vždy komparz na natáčaní relácie sedí.

Komparz vo filme sa veľmi líši od komparzu v relácii. Zvyčajne komparzisti hrajú okoloidúcich, ľudí v okolí, u lekára, v obchode, na prechádzke.. Do filmu sa častokrát vyberajú konkrétne typy ľudí, aby vizuálne zapadli napr. do obdobia, v ktorom sa film natáča. (historické filmy a podobne)

Hlavná postava - s hlavnou postavou - o hlavnej postave

Hlavná postava vo filme či seriáli je postava, na ktorej je postavený celý príbeh a je nenahraditeľnou a kľúčovou.

Vedľajšia postava - s vedľajšou postavou - o vedľajšej postave

Vedľajšia postava vo filme alebo v seriáli je postava, ktorá sa väčšinou vyskytuje v blízkosti hlavnej postavy a je tiež veľmi dôležitá súčasť deja.

Epizódna postava - s epizódnou postavou - o epizódnej postave

Epizódna postava je postava vo filme alebo v seriáli, ktorá sa vyskytne iba v jednom či niekoľkých obrazoch.

stand-in - so stand-inom - o stand-inovi

Stand-in je osoba, ktorá vačšinou pri technických skúškach nahrádza herca, či moderátora. To znamená, že je potrebná v situáciách ako nastavenie svetiel, nastavenie umiestnenia herca na scéne a podobne. Častokrát je potrebné, aby bol stand-in typovo podobný hercovi/herečke, ktorú zastupuje (farba vlasov, výška, váha...).

helfer - helper - s helperom - o helperovi

Helfer/helper v preklade pomocník, ako už napovedá názov, pomáha s rôznymi vecami na pľaci. Sú to činnosti ako rozdávanie darčekov, ukladanie stoličiek, navigovanie hostí, pomoc s ukladaním predmetov a rôzne pomocné práce, ktoré sa pri natáčaní vyskytnú.

potlesk - s potleskom - bez potlesku

Asi si hovoríte, že význam tohto slova vie každý. Ale! Potlesk môže byť zlý aj dobrý. Definícia potlesku je akustické a vizuálne vyjadrenie pozitívnej emócie (uznanie, obdiv, pobavenie, úcta) a vytvárame ju pohybom rúk, kedy dlane búchame k sebe a tak vytvárame zvuk.

Boli by ste prekvapený, koľko druhov potleskov môže byť – vrúcny, „vlažný“, tichý a dokonca aj potlesk bez zvuku, ktorý sa používa pri nepočujúcich účinkujúcich. Vtedy sa ruky zdvihnú hore do výšky hlavy a trasie sa s nimi. Je veľmi dôležité tlieskať v správny moment, treba to intuitívne vycítiť, prípadne sa nechať viesť ostatnými. Pravidlo je, keď tlieskajú ostatní, tlieskam aj ja.

Najčastejšie sa tlieska pri uvítaní hostí, moderátora, po vtipnej príhode, po speve umelca, pri veselej pesničke do rytmu, na konci relácie. Potlesk je veľmi dôležitý na vytvorenie atmosféry a povzbudenie účinkujúcich a je to jedna z hlavných náplní KOMPARZISTU.

smiech - so smiechom - o smiechu

Pri tejto otázke si tiež isto hovoríte, že to vie predsa každý! Smiech je tiež veľmi nevyhnutnou súčasťou komparzistu. Je to hlasité prejavenie radosti zvukom Dobrý komparzista sa nebojí smiať nahlas a veľa! Samozrejme je rovnako dôležité vedieť, kedy je vhodné sa prestať smiať a prípadne potlačiť vyvolaný záchvat smiechu, najmä keď už sa zbytok publika nesmeje.

koordinátor komparzu - s koordinátorom - o koordinátorovi

Koordinátor riadi (koordinuje) komparz na natáčaní. Je to osoba, ktorá vám počas natáčania dáva všetky potrebné pokyny a informácie čo sa bude diať, častokrát vás roztlieskava či na konci natáčania vypláca odmenu. Pre komparz je to osoba, za ktorou môžu prísť s otázkami prípadne problémami, ktoré súvisia s natáčaním. Občas však aj s takými, ktoré s natáčaním nesúvisia.